അഗ്നിയും ഹിമവും മുഖാമുഖം കാണുന്ന സുപ്രഭാതം പുഷ്പവും പക്ഷിയും പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന സുപ്രഭാതം ഉപ്പു കുമിഞ്ഞ പോലഗ്നി അതിനപ്പുറം അത്തിനന്തോംതക- ചോടു വെച്ചങ്ങനെ വിത്തിട്ടു പോകും കൃഷി സ്ഥലം. വെൺകരടി സ്വപ്നത്തിലെന്ന പോൽ ഗായത്രി ചൊല്ലുന്ന ഗര്‍ഭ ഗൃഹം വൃദ്ധതാപസര്‍ പ്രാപിച്ചു വൃത്തികേടാക്കിയ- വേദ കിടാത്തികൾ കത്തി നിവർന്ന വിളക്ക് ചാര്‍വാകന്‍ ജഡയിൽ കുരുങ്ങിയ ദർഭ തുരുമ്പുകൾ …

Malayalam Poems by Kureepuzha Sreekumar. Read more »

Prabhuvinte Makkal Review By Rakes Kesav V. S ഉച്ചയ്ക്ക് എറണാകുളം കവിത തീയറ്ററിന്റെല മുന്നില്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ അവിട വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ആളുകള്‍ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒന്ന് പേടിച്ചു റിലീസ്സ് ദിവസമായിട്ടു ഇത്രയും ആളുകളേ ഉള്ളോ? എല്ലാവരും തീയറ്ററിന്റെസ പടികളില്‍ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനും ഒരിടത്ത് ഇരുന്നു. തീയറ്ററില്‍ മാറ്റിനി ഷോ ആയി മാട്രാന്‍ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്ന്‌ …

Prabhuvinte Makkal Review Read more »

Seminar on God Particle and the Origin of Universe ( Malayalam ) Organised by Science Trust Calicut – To promote scientific temper . Participants:  Prof.C.Ravichandran – University College, Thiruvananthapuram, Kerala Dr.Jeevan Job Thomas Dr.Viswanathan.C    

ഖുറാനില്‍ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്താണ് ഇസ്ലാം മതത്തിനു തെറ്റ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അയൂബ് മൊലവി ഉത്തരം നല്‍കുന്നു. Question & Answer Session from “yukthi chinthayum Matha Viswaaswavum” ( യുക്തിചിന്തയും മതവിശ്വാസവും ) – one day workshop conducted by Kerala Yukthivadi Sangham at Tirur on …

Ayub Moulavi Read more »

എന്താണ് യുക്തിവാദം? – ഇ.എ.ജബ്ബാര്‍ യുക്തിവാദവും ഒരു മതമാണോ? യുക്തിവാദികള്‍ അരാജകവാദികളാണോ? ധാര്‍മികത മതത്തിന് മാത്രമോ? സദാചാര സങ്കല്പങ്ങള്‍ മതങ്ങള്‍ക്ക് സ്വന്തമോ? യുക്തിവാദവും ഒരു മതമാണോ? യുക്തിവാദികള്‍ അരാജകവാദികളാണോ? ധാര്‍മികത മതത്തിന് മാത്രമോ? സദാചാര സങ്കല്പങ്ങള്‍ മതങ്ങള്‍ക്ക് സ്വന്തമോ?