ഒരു അവിശ്വാസിയുടെ ചില സിമ്പിള്‍ സംശയങ്ങള്‍

ഒരു അവിശ്വാസിയുടെ ചില സിമ്പിള്‍ സംശയങ്ങള്‍ ദൈവവിശ്വാസം ജീവിതത്തില്‍ ഒരു അവശ്യഘടകമായി കാണുന്ന വിശ്വാസികളോട് ചില നിഷ്കളങ്കമായ സംശയങ്ങള്‍ ചോദിച്ചോട്ടെ. ദൈവവിശ്വാസിയായി ജീവിതം ആരംഭിച്ച ഞാന്‍ എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും ഈവക ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കൊന്നും ഉത്തരം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവുമായി കൂട്ട് വെട്ടാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ദയവ് ചെയ്ത് വിശ്വാസികള്‍ ഇവയ്ക്ക് ഉത്തരം തന്ന്‍ സഹായിക്കണം.

Debunking Dr. Gopalakrishnan of Indian Institute of Scientific Heritage (IISH)

Debunking Dr. Gopalakrishnan of Indian Institute of Scientific Heritage (IISH) Hall of Shame: On a Hindutva Apologist’s Recent Lectures at IIT Madras [Video] Nataraja idol at CERN? The truth [Video] Indian Culture – Dr.C.Viswanathan Debunking N.Gopalakrishnan ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ജ്യോതിഷക്കസര്‍ത്തുകള്‍ സയന്റിഫിക് ഉഡായിപ്പ് …

Debunking Dr. Gopalakrishnan of Indian Institute of Scientific Heritage (IISH) Read more »

Perumal Murugan’s Book Ardhanareeswaran in Malayalam – DC Books

വര്‍ഗ്ഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് സംഘടിത ഭീഷണിയുടെ മുമ്പില്‍ ആയുധം വെച്ചുകീഴടങ്ങിയ പെരുമാള്‍ മുരുകന്റെ മാതൊരുപാകന്‍ ഡി സി ബുക്‌സ് മലയാളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ വായനക്കാര്‍ക്കു മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അര്‍ദ്ധനാരീശ്വരന്‍ എന്നാണ് മലയാളത്തില്‍ നോവലിന്റെ പേര്. ഫാസിസ്റ്റ് സമീപന രീതികള്‍ക്കെതിരെയുള്ള ചെറുത്തുനില്പ് എന്ന നിലയില്‍ ഇതിനുള്ള പ്രസക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് എതിര്‍പ്പുകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നോവലിന്റെ മലയാള പ്രസിദ്ധീകരണം. Click here to …

Perumal Murugan’s Book Ardhanareeswaran in Malayalam – DC Books Read more »

WOULD YOU LIKE TO SUPPORT THE FIGHT AGAINST IRRATIONALITY AND SUPERSTITION?

WOULD YOU LIKE TO SUPPORT THE FIGHT AGAINST IRRATIONALITY AND SUPERSTITION? Kerala’s leading rationalist magazine (YUKTHI YUGAM) needs your help! Dear friends, We need your donations to help Yukthi Yugam (“the Age of Reason”), the leading rationalist magazine in Malayalam …

WOULD YOU LIKE TO SUPPORT THE FIGHT AGAINST IRRATIONALITY AND SUPERSTITION? Read more »

Buy One Part Woman by Perumal Murugan

പെരുമാൾ മുരുകന്റെ നോവൽ മാതോരുഭാഗന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ ‘One part Woman’                                         “പെരുമാള്‍ മുരുഗന്‍ എന്ന എഴുത്തുകാരന്‍ മരിച്ചു. അയാള്‍ ദൈവമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇനി ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍ക്കാന്‍ പോവുന്നില്ല. അയാള്‍ക്ക് …

Buy One Part Woman by Perumal Murugan Read more »