നിര്‍മുക്ത തിരുവനന്തപുരം ചാപ്റ്റര്‍ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനവും സെമിനാറും

[ad] നിര്‍മുക്ത തിരുവനന്തപുരം ചാപ്റ്റര്‍ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനവും സെമിനാറും 20.07.2012 വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് പ്രസ് ക് ളബ് ഹോള്‍, തിരുവനന്തപുരം സെമിനാര്‍: ‘ദൈവവും ദൈവകണവും’ അവതാരകന്‍. പ്രൊഫ. സി. രവിചന്ദ്രന്‍ സുഹൃത്തേ, തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തില്‍ ശാസ്ത്രം, സ്വതന്ത്രചിന്ത, മാനവികവിഷയങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് സംഘടനാപരമായ ഇടപെടലുകള്‍ തീരെ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന കാര്യത്തില്‍ രണ്ടു പക്ഷമുണ്ടാകാനിടയില്ല. എങ്കിലും സമൃദ്ധമായ ഒരു …

നിര്‍മുക്ത തിരുവനന്തപുരം ചാപ്റ്റര്‍ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനവും സെമിനാറും Read more »