Tag: theist

A Challenge to Theists

A Challlenge to Theists

Posted in Questions Tagged with: , , , , ,

My 100 Questions – Part 7

61. Hindus, if Gandhari could curse and destroy Krishna’s tradition, was she not more powerful than Krishna? Mahabharata says, Gandhari cursed Srikrishna for his causing Kurukshetra war and hence destroyed him and his tradition. So Gandhari was powerful than Krishna.

Posted in Questions Tagged with: , , , , , , , ,

My 100 Questions – Part 6

51. Gita has the concept of four castes (Chathurvarnyam).  So who has created the other castes and religions? Hindu God Krishna said, ‘Chathur varnyam maya sritam’. OK, agreed. But who has created the other castes in Hindu? And who has

Posted in Questions Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

മരണത്തിൽ ദുഖിക്കുന്ന ദൈവവിശ്വാസി

പ്രസവം എന്തുകൊണ്ടും വേദനാജനകമായ ഒരു സംഭവമാണു്. ഈ വേദനയുടെ പരിയവസാനത്തിൽ സന്തോഷകരമായ ഒരു സംഭവം  ഉണ്ടാകാറുണ്ടു്. സ്ത്രിയുടെ ഈ വേദനാജനകമായ അവസ്ഥ കാണുന്നവർ ആരും ദുഖം പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല, മറിച്ചു് ഈ വേളയിൽ സുഹൃത്തുക്കളും ബധുമിത്രാതികളും സ്ത്രീയെ അനുമോതിക്കാറാണു് പതിവു്.   ഒരു പുതിയ ജന്മം സന്തോഷ ജനകമായ ഒരു സംഭവമായിട്ടാണു് മനുഷ്യൻ ആഘോഷിക്കാറുള്ളതു്.

Posted in Malayalam, Thoughts Tagged with: ,

Rational thoughts by E.A.Jabbar Part 3 of 3

Rational thoughts by E.A.Jabbar Part 3 of 3 . Location: Kappad, Calicut

Posted in Media, Speech Tagged with: , , ,

Rational thoughts by E.A.Jabbar Part 2 of 3

Rational thoughts by E.A.Jabbar Part 1 of 3 – Kappad, Calicut

Posted in Media, Speech Tagged with: , , , , , ,

Subscribe For Latest Updates

Signup for our newsletter and get notified when we publish new articles for free!